Proces

De door ons uit te voeren werkzaamheden zijn onder te verdelen in een aantal essentiële fases met hun eigen specifieke werkzaamheden welke hieronder uitgesplitst zijn:

1. ONTWERPFASE

Dit is de fase waarin werkzaamheden worden verricht om welstandsgoedkeuring te verkrijgen.

 • Samenstellen Programma van Eisen (PvE)
 • Inmeting en/of fotoreportage
 • 3D-vormgeving al dan niet in vogelvlucht (film)
 • Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Definitief Ontwerp (DO)
 • Welstandsaanvraag met als doel een goedgekeurd ontwerp t.b.v. de:

2. BOUWAANVRAAGFASE

Dit is de fase waarin werkzaamheden worden verricht die ervoor dienen om een bouwaanvraag te doen.

 • Constructie- en Bouwbesluitberekeningen
 • Bouwaanvraagtekeningen  en bouwaanvraagformulieren
 • Bouwaanvraag verzorgen om een bouwvergunning bij de gemeente te krijgen, vervolgens de:

3. BESTEK EN AANBESTEDINGSFASE

Dit is fase waarin werkzaamheden worden verricht die ervoor dienen om een “bouwer”  te zoeken.

 • Bestektekeningen  en bestekboek
 • Architectenbegroting
 • Offertebegeleiding / aanbesteding
 • Aanneemovereenkomst  begeleiden om te kunnen aanvangen met de:

4. WERKTEKENINGENFASE

Dit is de fase waarin werkzaamheden worden verricht welke benodigd zijn voor een goede uitvoering.

 • Werktekeningen
 • Opzichters- en Directiewerkzaamheden
 • Controle op de bouw
 • Tussen en Eindoplevering

5. OVERIGE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden die separaat uitgevoerd worden en daarom indirect met alle fases te maken hebben.

 • Wet milieubeheer aanvraag (WMB)
 • Parkeer / Beplantingsplan / advies
 • Interieur advies
 • Juridisch advies

Alle bovenstaande werkzaamheden kunnen door ons bureau uitgevoerd worden, echter voor het verkrijgen van een bouwvergunning  voor een bouwwerk zijn de “ontwerpfase” en de “bouwaanvraagfase”
minimaal noodzakelijk. De overige werkzaamheden kunnen dan, in onderling overleg, facultatief uitgevoerd worden.

Het spreekt voor zich dat elk initiatief  zijn eigen (probleem)aanpak heeft. Er moet dus iedere keer opnieuw bekeken worden welke werkzaamheden voor welke situatie noodzakelijk zijn om tot een verwezenlijking van het uiteindelijke doel te komen.

Afspraak maken?

Heeft u bouwplannen dan nodigen we u bij deze uit eens een afspraak te maken en vrijblijvend van gedachte te wisselen om de diverse mogelijkheden op een rij te zetten.