Visie

Elk ontwerp is een stukje maatwerk, door en voor  mensen, ingegeven door architectonische fascinatie en idealen waarin we streven naar een persoonsgebonden aanpak welke resulteert in een  praktisch cq gebruiksvriendelijk bouwwerk, waarbij we oplossingen alsook de balans zoeken m.b.t. duurzaamheid, materialiteit, flexibiliteit, innovatie en integratie zonder daarbij de  ruimtelijkheid, transparantie en samenhang tussen interieur en exterieur uit het oog te verliezen.

Het  ultieme doel is een herkenbaar bouwwerk met een eigen gezicht c.q karakter, passend of juist contrasterend in z’n omgeving  waardoor het ook na verloop van tijd zijn eigenheid  weet te behouden.

Al met al een zeer  intens en verantwoordelijk proces wat continue aan  veranderingen onderhevig  is, doch elke keer weer de moeite waard is.